Privacybeleid aangaande aanmelden voor workshops en/of gesprek met een financieel planner.

Privacy policy regarding registration for workshops or meeting with an advisor (English text below)

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://finbase.nl. FinBase is onderdeel van Söderberg & Partners (S&P) en het bedrijf dat mede de website MijnGeldzaken.nl ontwikkelt en beheert.  Via de FinBase.nl website kunnen verzoeken ingediend worden tot het bijwonen van een evenement of een afspraak met een onafhankelijke adviseur die is aangesloten bij MijnGeldzaken.nl en/of S&P.

FinBase B.V.
info@finbase.nl
Verrijn Stuartlaan 1F
2288 EK  RIJSWIJK

Gegevens evenementen

FinBase is een informatieve website over de dienstverlening van FinBase BV. Interactie met gebruikers is beperkt tot een contactformulier en de mogelijkheid om zich aan te melden voor evenementen. Op deze website kun je alleen contactgegevens achterlaten, zoals naam, emailadres en telefoonnummer. Evenementen worden verzorgd door onafhankelijke adviseurs die zijn aangesloten bij S&P/MijnGeldzaken.nl en waarmee wij een overeenkomst hebben.  Je persoonsgegevens kunnen naar hen worden doorgespeeld zodat deze adviseur de dienst kan verlenen. Dit betreft niet jouw financiële gegevens. Uitsluitend wanneer je zelf de adviseur toestemming geeft om inzage te hebben in jouw gegevens, kan deze meekijken. Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/.

Ons doel

Ons doel is om je te helpen onafhankelijk inzicht te krijgen in uw geldzaken, zodat je optimaal ondersteund wordt bij het nemen van jouw financiële beslissingen. Daartoe gebruiken we het platform MijnGeldzaken.nl waar je hier de ‘privacy policy‘ kunt vinden. Via FinBase.nl kun je je uitsluitend aanmelden voor aanvullende diensten zoals workshops en adviesgesprekken.

Cookies

Op de FinBase.nl wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.  Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kan je via de website van Google een browser plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt. Je kunt de browserplugin hier downloaden.

Wij gebruiken Google Analytics voor analyse van onze website waarbij geldt:
• dat we een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
• we het laatste octet van het IP-adres hebben gemaskeerd;
• ‘gegevens delen’ hebben uitgezet;
• geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat of je aanmeldt voor een evenement als een workshop of een gesprek, dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Wil je deze gegevens toch verwijderen van ons systeem, dan dient u daarvoor een aparte mail te sturen naar info@finbase.nl.

Website beheerders kunnen de  informatie die u achterlaat op FinBase.nl ook bekijken en wijzigen. Met nadruk wijzen wij er op dat dit niet geldt voor MijnGeldzaken.nl waar je zelf alle mogelijkheden hebt om jouw data te wijzigen en te verwijderen en je zelf een adviseur toegang dient te geven om inzage te hebben in jouw gegevens! Privacy voorwaarden van MijnGeldzaken.nl lees je hier.


Who are we?

Our website address is: https://finbase.nl. FinBase is part of Söderberg & Partners (S&P) and the company that develops and manages the MijnGeldzaken.nl website.  Via the FinBase.nl website you can register a request to attend an event or a meeting with an independent advisor who is affiliated with S&P/MijnGeldzaken.nl.

FinBase B.V.
info@finbase.nl
Verrijn Stuartlaan 1F
2288 EK  RIJSWIJK

Data regarding events/meetings

Finbase is an informative website about the services provided by FinBase BV. Interaction with users on this website is limited to a contact form and the possibility to register for events/meetings. On the FinBase-website only contact details, such as name, e-mail address and phone number, may be submitted. Events and meetings are conducted by independent advisors contracted by S&P/MijnGeldzaken.nl. Your contact information is passed on to these advisors in order for them to provide the service. This information does not contain any financial data. Unless you give the advisor access yourself explicitly, he/she does not have access to any of your financial data. When visitors leave a reaction on the website, we collect and store the data entered into the contact form and also the IP-address of the visitor and the browser’s user agent string to enable spam detection. An anonymized string, (a hash based on your e-mail address) may be sent to the Gravatar service in case you use this service. Their privacy policy page you can find at: https://automattic.com/privacy/.

Our goal

Our goal is to help you to get independent insight into your financial affairs, so as that you are supported in the best possible way when you take financial decisions. For this purpose we use the MijnGeldzaken.nl platform, which has its own privacy policy (‘privacy policy’). Via FinBase however, you can only register for additional services like workshops and advisory meetings.

Cookies

FinBase.nl uses Google Analytics to collect anonymized data about user web-surfing behavior. This enables us to see how users like yourself use the website. We use this information to improve the structure and usability of our website. We do not allow Google to use the analytics data for any other Google service. Check the Google privacy policy for more details.

You do not want your ‘clicks’ to be recorded? In that case you can download a browser plugin from the Google website which prevents such recording. This setting will then apply to all websites you visit. The  browser plugin you may download here.

We use Google Analytics on our website, whereby following applies:
• we have a processor agreement with Google;
• we mask the last octet of the IP-address;
• ‘data sharing’ has been switched off;
• we do not use any other Google-service in combination with the Google Analytics cookies.

Embedded content from other websites

Pages on this website may contain embedded content. E.g. videos, pictures, messages. Embedded content from other websites ‘behaves’ as if you visit these other websites. This means that they may collect data about you, use cookies, monitor or track your interaction with the website content, including ‘shielded’ content in case you have an account and are logged in on that third party website.

For how long do we keep your data?

When you leave a reply or register for an event like a workshop or meeting, your reaction and the associated meta data are retained indefinitely. This allows us to recognize and/or approve follow-up responses automatically in stead of having to moderate these manually. In case you want your data removed from our system nonetheless, please send a separate e-mail to that effect to us at info@finbase.nl.

Our website managers have access to the data you enter into FinBase.nl. We emphasize that this does not apply to the MijnGeldzaken.nl platform, where you have all the options to enter, modify or delete personal data yourself. Here you also grant or deny an advisor access to your data. The MijnGeldzaken.nl privacy statement you can read here.